skip to Main Content

Bền vững. Cùng nhau.

Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú ngủ đêm trên các du thuyền cao cấp với đội tàu gồm 14 du thuyền, Công ty còn tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, nhà hàng, xe điện, các dự án du lịch trách nhiệm… Giới thiệu về chúng tôi

Sản phẩm & Dịch vụ

Indochina Junk Halong Finest Luxury Cruise logo 500
Dragon Legend Cruise logo
Yen Duc Village Tour logo
Xe Luxury logo
Oriental Lotus Restaurant logo
Oriental Lotus Travel logo
Oriental Lotus Halong logo